BkCommand()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

BkCommand()

BkCommand(expC)

parametry:

expC - obsahuje příkaz (blok příkazů) jazyka FoxPro

popis:

Tato funkce provede libovolný příkaz či blok příkazů jazyka FoxPro. Použití ve výjimečných případech v sestavách.

příklad:

BkCommand([set century off]) přepne zobrazení data na tvar roku na dvě místa

BkCommand([m.oldR=recno()]+chr(13)+[m.sumP=’ ’]+chr(13)+[scan]+chr(13)+[m.sumP=m.sumP+trim(prijmeni)+’,’]+chr(13)+[endscan]+chr(13)+[go m.oldR]) provede blok příkazů:
 

m.oldR=recno()

m.sumP=’ ’

scan

m.sumP=m.sumP+trim(prijmeni)+’,’

endscan

go m.oldR