SVATEK()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

SVATEK()

SVATEK(expCD)

parametry:

expCD - obsahuje jméno nebo datum

popis:

Je-li expCD znakový řetězec (jméno), vrací datum svátku ve tvaru dd.mm.

Je-li expCD datum, vrací jméno, které má v tento den svátek.

příklad:

SVATEK(JMENO) vrací den,  kdy má svátek aktuální žák

SVATEK(date()) vrací, kdo má dnes svátek