TRIDNI()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

TRIDNI()

viz také

TRIDNI([cZkratkaTridy],[cUcitExpr],[cAkt_rok],[nAkt_pol])

parametry:

cZkratkaTridy - zkratka třídy, u níž chceme vypsat třídního

cUcitExpr – obsahuje znakový výraz nebo znaky TPJ (titul+příjmení+jméno), JP (jméno+příjmení) apod.

Není-li parametr uveden, předpokládá se TPJ.

cAkt_rok - školní rok. Není-li parametr uveden, předpokládá se aktuální školní rok.

nAkt_pol - pololetí. Není-li parametr uveden, předpokládá se aktuální pololetí.

popis:

Je-li aktuální soubor žáků, vrací funkce údaje současného třídního učitele.

Je-li aktuální soubor učitelů, vrací funkce v řetězci zkratky tříd, v nichž je učitel třídní.

příklad:

TRIDNI(trida,[PJ][2010/11],1) - vrací příjmení a jméno třídního učitele v roce 2010/11.

TRIDNI() - vrací třídního učitele nebo zkratku třídy, kde je učitel třídní.

Viz také:

Mistr()

SOVMistra()

TridniZast()

TridyMistra()

Vychovatel()