vOrganizaci()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

vOrganizaci()

vOrganizaci(cKod_org)

parametry:

cKod_org - kód organizace

popis:

Tato logická funkce vrací, zda aktuální zaměstnanec patří do organizace s kódem cKod_org.