POSTIZEN()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

POSTIZEN()

POSTIZEN()

popis:

Logická funkce, vrací, zda má žák k aktuálnímu datu zaevidováno postižení (v kartě žáka, záložka Matrika, Specifické údaje). Alternativně lze použít obecnější funkci Z_MATRIKY("POSTIZEN").

příklad:

Postizen()