Puv_Pusob()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Puv_Pusob()

Puv_Pusob()

popis:

Tato funkce vrací text z číselníku na základě položky Puv_Pusob (9.r. ZŠ, z jiné SŠ atd.), která obsahuje jednoznakový kód.

příklad:

Puv_Pusob()