PZ_Cislo_J()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

PZ_Cislo_J()

viz také

PZ_Cislo_j(nZacitOd,nDelka)

 

parametry:

nZacitOd - nejmenší číslo z možných generovaných

nDelka - počet znaků generovaného čísla

popis:

Funkce generuje “náhodné číslo” ve formě řetězce.
Je-li uvedeno nZavitOd nebo nDelka, závisí generování na počtu záznamů aktuální tabulky a jsou generována čísla z intervalu nZacitOdnZacitOd+počet záznamů.
Nejsou-li parametry uvedeny, generuje funkce osmiznakové náhodné číslo (např. 00000015, 00000009,00000155).

příklad:

PZ_Cislo_J(100,5) generuje u tabulky s počtem záznamů 200 náhodně: 00100, 00101,... ,00299

PZ_Cislo_J(1,3) generuje u tabulky s počtem záznamů 100 náhodně: 001, 002,... ,100

PZ_Cislo_J() generuje náhodně např. 00000001, 00000034, 00000469

Viz také:

NahodneCislo()