CAST_TEXTU()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

CAST_TEXTU()

CAST_TEXTU(expC,expN1,expN2)

parametry:

expC - vstupní řetězec - (např. pochvala, slovní hodnocení)

expN1 - kolikátý podřetězec zleva bude vrácen

expN2 - požadovaná maximální délka výstupního podřetězce

popis:

Funkce byla zavedena ve starších verzích.

Funkce vrací podřetězec vstupního řetězce expC v délce menší nebo rovné expN2. Slouží k roztržení řetězce na části, přičemž “netrhá” slova. Proto nevrací přesně expN2 znaků, ale méně. Pro expN1=1 vrací prvních expN2 znaků zleva, pro expN1=2 vrací druhých expN2 znaků zleva atd.

příklady:

CAST_TEXTU([Udělena pochvala třídního učitele za příkladné plnění povinností],1,40) - vrací “Udělena pochvala třídního učitele za”

CAST_TEXTU([Udělena pochvala třídního učitele za příkladné plnění povinností],2,40) - vrací “příkladné plnění povinností”