Okres()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Okres()

Okres([expC],[returnExp],[InputKodOkresu])

parametry:

expC - nepovinný parametr - PSČ nebo kód okresu dle parametru InputKodOkresu

returnExp - nepovinný parametr - položka, která má být vrácena (KOD, NUTS, NAZEV). Není-li parametr uveden, vrací funkce název okresu

InputKodOkresu  - určuje, zda na vstupu je PSČ nebo kód okresu (u žáků položka BYDL_OKRES).

popis:

Funkce vrací okres (kód, kód nuts, název). Okres je vyhledán v číselníku PSČ a okresů, nemusí být tedy výsledek u drobných obcí vždy správný (když se liší okres pošty a okres obce).

příklady:

OKRES()
z PSČ žáka [530 09] vrací [Pardubice]

OKRES(PSC,”NAZEV”)
vrací [Pardubice] dle PSČ

OKRES(BYDL_OKRES,” NAZEV”,.T.)
vrací [Pardubice] dle kódu okresu trvalého bydliště (může být jiný než okres bydliště generovaný dle PSČ adresy proc doručování)

OKRES(BYDL_OKRES,”NUTS”,.T.)
vrací [CZ0532]