UniqueValue()        

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

UniqueValue()        

UniqueValue(cPole,cSecondAlias)

parametry:

cPole - název unikátní položky

cSecondAlias - alias tabulky, která má být prohledána navíc kromě aktuální tabulky

popis:

Funkce kontroluje unikátnost v poli cPole. Standardně nebude druhý parametr uveden. Využije se pouze při požadavku unikátnosti nějakého ID pro tabulku žáků a současně zaměstnanců.

příklad:

UniqueValue("ev_cislo")
UniqueValue("ev_cislo","UCITELE")