DruhVych()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

DruhVych()

viz také

DruhVych(cDruh,lZkracene,nPad)

parametry:

cDruh - zkratka druhu výchovného opatření

lZkracene - logický parametr, je-li .T., nahradí spojení “třídního učitele”, resp. “ředitele školy” zkratkou TU, resp. ŘŠ

nPad - numerická hodnota, 1. nebo 4. pád hodnocení

popis:

Tato funkce vrací text - druh výchovného opatření na základě jeho zkratky (ta je uchována v tabulce výchovných opatření).

příklad:

DruhVych(vych_opa.druh,.F.,1)

DruhVych(vych_opa.druh,.T.,4)

 

Standardní zkratka a text

dŘŠ        důtka ředitele školy

pŘŠ        pochvala ředitele školy

dTU        důtka třídního učitele

pTU        pochvala třídního učitele

nTU        napomenutí třídního učitele

Pvy        podmínečné vyloučení

Zao        zaostávání v předmětech

2        2 z chování-důvod

3        3 z chování-důvod

dM     důtka mistra

Viz také:

Vych_opa()

Vychovna()