MINCOVKA()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

MINCOVKA()

viz také

MINCOVKA(nKc,[cTypMince],[cNaMince])

parametry:

nKc - počet Kč, které je třeba rozměnit

cTypMince - vrátit počet kusů mince (bankovky), není-li uveden, vrací víceřádkový text se všemi mincemi

cNaMince - které mince (bankovky) jsou k dispozici, není -li uveden, předpokládá se 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1.

popis:

Funkce slouží k rozdělení částky nKc na mince a bankovky. Je-li uveden parametr cTypMince, vrací funkce počet mincí tohoto typu. V opačném případě vrací funkce víceřádkový řetězec s počty mincí (bankovek)

příklad:

MINCOVKA(159) - vrací čtyřřádkový text:
100   1
50    1
5     1
2     2

MINCOVKA(159,[50]) - vrací hodnotu 1

MINCOVKA(159,[],[10,5]) - vrací dvouřádkový text:
10    15
5     1

Viz také:

CISLOVKA()

SLOVY()