CISLOVKA()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

CISLOVKA()

viz také

CISLOVKA(expN,[cKoncovka])

parametry:

expN - numerický výraz, číslo

cKoncovka - koncovka

popis:

Funkce vrací z numerického výrazu jeho hodnotu slovy (hodnota expN musí být v intervalu 0-99)

Příklady:

CISLOVKA(1)  vrací “jeden”

CISLOVKA(2)  vrací “dva”

CISLOVKA(55) vrací “padesátpět”

CISLOVKA(4,[leté]) vrací “čtyřleté”

CISLOVKA(5,[LETÝ]) vrací “PĚTILETÝ”

Viz také:

RADOVA()

RIMSKA()

VICELETE()