RIMSKA()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

RIMSKA()

viz také

RIMSKA(expN)

popis:

Funkce vrací z numerického výrazu jeho hodnotu v římských číslicích.

příklad:

RIMSKA(VAL(SUBSTR(trida,akx_poz_r,1)))+RIGHT(trida,2) místo 4.A vrací IV.A

RIMSKA(TRIDA) - vrací totéž, co předchozí

Viz také:

CISLOVKA()

RADOVA()

SLOVY()

VICELETE()