BSort()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

BSort()

viz také

BSort(cRet,nDelka,lNoTrim,cOddel,lNoSort)

parametry:

cRet - řetězec, který bude rozdělen na části v délce nDelka

nDelka - délka částí

lNoTrim - u částí nebudou před novým složením odstraněny mezery

cOddel - oddělovač použitý při složení výsledného řetězce z částí

lNoSort - neřadit části před složením do výsledného řetězce

popis:

Funkce rozdělí řetězec na části v délce nDelka, části seřadí abecedně, pak části opět sloučí do řetězce.

příklad:

BSort([ 1.A 2.C 1.B 4.B],4,.F.,”,”) vrací [1.A, 1.B,2.C,4.B]

Viz také:

BSortMemo()

CSort()