BkPoradiSkupin()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

BkPoradiSkupin()

viz také

BkPoradiSkupin(cGroup)

parametry:

cGroup - výraz pro definici skupin, u nichž bude vypočteno pořadí

popis:

Funkce vrací pořadové číslo skupiny.

příklad:

BkPoradiSkupin([TRIDA]) u každé třídy vrací pořadové číslo.

 

použití:

Evidence, nabídka Data, Zobrazení osobních dat v pohledu.

 

Viz také:

BkCalculate()

BkMaxPoradi()

BkPoradi()