PrumerC()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

PrumerC()

PrumerC(expC)

popis:

Funkce vrací průměr vypočtený z řetězce expC.

příklady:

PrumerC(aktualni([znamky],akt_rok,akt_pol,[P]) vrací průměrný prospěch žáka z povinných předmětů v aktuálním pololetí.