BYDL_ULICE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

BYDL_ULICE()

viz také

BYDL_ULICE([expC], [expL])

parametry:

expC - nepovinný parametr, adresa ve tvaru MÍSTO, ULICE

popis:

Funkce vrací z řetězce (např. položky bydliště) znaky od znaku čárka do konce. Není-li čárka v řetězci uvedena, vrací funkce celý vstupní řetězec. Není-i expC uvedeno, má stejný význam jako BYDL_ULICE(BYDLISTE).

 

příklady:

BYDL_ULICE()
z bydliště [Pardubice, Ohrazenická 146] vrací [Ohrazenická 146]
z bydliště [Vestec 155] vrací [Vestec 155]

BYDL_ULICE(OT_BYDL)
vrací ulici z bydliště otce

BYDL_ULICE([ZZ])
vrací ulici z bydliště zákonného zástupce

Viz také:

Bydl_Misto()

Bydl_Specif()

Kraj()

Okres()

Posta()

PSC()

UTO()