WebInfo()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

WebInfo()

WebInfo(cChar,cRodicZak,[cItk])

parametry:

cChar - obsahuje jeden z textů: HESLO, LOGIN

cRodicZak - obsahuje jeden z textů Rodic, Zak

itk - nepovinná parametr, interní kód žáka

popis:

Funkce vrací login či heslo pro přístup rodičů či žáků do webové aplikace Informační modul pro rodiče. Správné výsledky vrací pouze pro správce systému a třídního učitele (pakliže je zapnut režim třídního), jinak vrací prázdný řetězec.

příklad:

WebInfo([heslo],[R],zaci.intern_kod)