ASC()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ASC()

viz také

ASC(expC)

popis:

Vrací kód ASCII odpovídající prvnímu znaku znakového výrazu expC. Vrací numerickou hodnotu. Funkce vrací kód ASCII prvního znaku výrazu expC. Všechny další znaky výrazu expC funkce ASC() ignoruje.

Viz také:

CHR()