ATCLINE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

ATCLINE()

viz také

ATCLINE(expC1, expC2)

parametry:

expC1 - hledaný řetězec

expC2 - řetězec, v němž je expC1 vyhledáván

popis:

Vrací číslo řádku prvního výskytu znakového výrazu v jiném znakovém výrazu nebo údaji memo; při hledání nerozlišuje malá a velká písmena. Vrací numerickou hodnotu.

Funkce ATCLINE() hledá první výskyt prvního znakového výrazu v druhém znakovém výrazu, bez ohledu na rozdíl mezi malými a velkými písmeny v kterémkoliv z výrazů.  Mají-li být malá a velká písmena rozlišována, je nutno použít funkci ATLINE().

Funkce vrací číslo řádku, kde byl výraz nalezen.  Nebyl-li výraz nalezen, je vrácena 0.

Řádek obsahující zadaný znakový výraz lze načíst pomocí funkce MLINE().

Viz také:

AT()

ATC()

ATLINE()

MLINE()