DOW()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

DOW()

DOW(expD)

popis:

Funkce vrací numerickou hodnotu dne v týdnu.

neděle - 1, pondělí - 2, ..., 7 - sobota