TIME()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

TIME()

TIME([expN])

popis:

Funkce TIME() vrací aktuální systémový čas ve 24 hodinovém formátu, jako řetězec 8 znaků (HH:MM:SS).

Při použití libovolného numerického výrazu expN obsahuje vrácený čas také setiny sekund. Maximální dosažitelná přesnost je však asi 1/18 sekundy.