TRANSFORM()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

TRANSFORM()

TRANSFORM(expr, expC)

parametry:

expr - znakový nebo numerický výraz, který se má formátovat

expC - jeden nebo více kódů fráze PICTURE nebo FUNCTION, které určují, jak bude  výraz expr formátován.

popis:

Funkce TRANSFORM() umožňuje formátovat znakový nebo numerický výraz pomocí kódů frází PICTURE a FUNCTION.

Funkce TRANSFORM() vrací znakový řetězec ve formátu, který je určen znakovým výrazem, obsahujícím kódy fráze PICTURE nebo FUNCTION.
 

Editační kódy fráze FUNCTION

Kód        Účel

B        Zarovnává numerickou hodnotu na výstupu doleva.

C        Za kladným číslem zobrazí CR (credit).  Lze použít jen pro numerické výrazy.

D        Pro editování hodnot typu datum se použije aktuální nastavení SET DATE.

E        Pro editování hodnot typu datum se použije datum v britském formátu.

L        V numerickém údaji zobrazí místo počátečních mezer nuly.

R        Obsahuje-li šablona fráze PICTURE jiné znaky než formátovací kódy fráze PICTURE, tyto znaky se zobrazí, avšak do proměnné nebo údaje nejsou uloženy.  Lze použít jen pro znakové nebo numerické údaje.

T        Odstraní z údaje počáteční a koncové mezery.

X        Za záporným číslem zobrazí DB (debit).  Lze použít jen pro numerické výrazy.

Z        Je-li hodnota numerického výrazu nulová, zobrazí samé mezery.  Lze použít jen pro numerické výrazy.

(        Záporné číslo uzavře do závorek.  Lze použít jen pro numerické výrazy.

!        Všechna písmena převede na velká.  Lze použít jen pro znakové výrazy.

^        Zobrazí numerické údaje v semilogaritmickém tvaru.  Lze použít jen pro numerické výrazy.

$        Zobrazí numerickou hodnotu v peněžním formátu.  Označení měny se zobrazí před nebo za numerickou hodnotou údaje v závislosti na nastavení SET CURRENCY.  Lze použít jen pro numerické výrazy.

Šablona fráze PICTURE může obsahovat libovolné znaky, avšak vliv na způsob zobrazení mají jen znaky dále uvedené.

Formátovací kódy fráze PICTURE

Kód        Účel

!        Převede malé písmeno na velké.

$        Zobrazí označení měny podle aktuálního nastavení SET CURRENCY.  Implicitně je symbol měny umístěn bezprostředně před nebo za údaj, k němuž se vztahuje.

.        Určuje pozici desetinné čárky.

,        Odděluje číslice vlevo od desetinné čárky.