MOD()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce Visual FoxPro >

MOD()

MOD(expN1, expN2)

parametry:

expN1 - dělenec (číslo, které je děleno)

expN2  dělitel (číslo, kterým se dělí)

popis:

Funkce MOD() (modulo) dělí dva numerické výrazy a vrací zbytek po dělení.  Funkce MOD() a operátor % vracejí stejný výsledek.