Sestavy - reports, výstup do RTF souboru        

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Sestavy - reports, výstup do RTF souboru        

Kdy použít výstup do RTF je popsáno v směrování výstupu sestav - reports.

Dále doporučujeme Exporty a importy dat.

Výstup do RTF souboru a posléze do textového procesoru je určen pouze pro uživatele, kteří příslušný textový procesor dobře ovládají. Sestavy - reports jsou natolik obecné, že nelze napsat rutinu, která by zcela libovolnou sestavu byla schopna inteligentně poslat do textového procesoru. Aby byl proto výsledek kvalitní, je třeba mít sestavu správně připravenou, případně u jednoduchých sestav správně nastavit parametry pro úpravu sestavy. V každém případě se předpokládá, že vygenerovaný soubor bude v textovém procesoru upravován.

 

Podstata vytváření RTF souboru

Program nejprve upravuje sestavu, aby pro každý oddíl sestavy mohl vygenerovat tabulku v RTF souboru.

Úprava před rozdělením do sloupců a řádků - dle nastavení parametrů jsou objekty zarovnány v horizontálním a vertikálním směru, je zarovnána jejich výška a šířka.

Analýza počtu sloupců a řádků - probíhá samostatně pro každý oddíl sestavy (hlavička skupiny, stránky, tělo,...). Velmi podstatný je zde parametr, který určuje, nakolik musí jeden objekt zasahovat do jiného, aby byly oba umístěny do stejného řádku či sloupce.
Pro výšku buněk je rozhodující pouze font objektů, nikoli výška objektů ani vertikální rozteč objektů.
Výška a vertikální rozteč objektů jsou podstatné pouze při rozhodování, zda objekty patří do téhož řádku.
Pro šířku buněk  je rozhodující pouze umístění následujícího objektu v témž řádku v horizontálním směru, nemá na ni vliv šířka objektu v sestavě ani font.

Definice stylů

Pro každou skupinu objektů, které se liší parametry písma (tučnost, velikost,..), zarovnáváním (doprava, doleva, doprostřed) či barvou textu, je nadefinován nový styl.

Poznámka: Chceme-li, aby pro každý z dvou objektů, které se neliší ve vyjmenovaných vlastnostech, byl nadefinován vlastní styl, vybereme pro ně odlišnou barvu výplně.

 

Ohraničení buněk v tabulce

Není-li v parametrech potlačeno, pokusí se program o ohraničení celých řádků či sloupců v tabulce dle čar umístěných v sestavě. Pro vlasovou čáru a čáru tloušťky 1 to bude slabá čára, pro čáry tloušťky 2 silnější čára a konečně pro čáry tloušťky 4 dvojitá čára. Případné rámečky v sestavě (i zaoblené) jsou ignorovány.

 

Technické problémy

Objeví-li se při úpravě sestavy chybové hlášení “Příliš mnoho paměťových proměnných”, zvětšete parametr MVCOUNT v souboru CONFIG.FPW alespoň na 1024.
 

Poznámka:

Šířka posledního sloupce v tabulce (nejvíce vpravo) je vždy taková, že tabulka dosahuje k pravému okraji papíru.