Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru

Od verze 2022 již je systém Bakaláři možná provozovat pouze s uložením dat na SQL serveru. Nastavení volíme již při instalaci

 

Uložení citlivých dat Evidence na SQL server představuje nový a výrazně lepší prostředek pro práci se systémem Bakaláři, než dřívější stav - soubory DBF. Od verze 05/06 takovou možnost volitelně podporuje. Uživatel se může rozhodnout, zda data bude mít uložená "postaru" v DBF souborech, nebo nově na SQL serveru.

Předem je dobré myslet a dát si pozor na následující skutečnosti:

Instalace systému Bakaláři neobsahuje instalaci SQL serveru.

Autoři nenesou odpovědnost za vlastní provoz SQL serveru, ani neposkytují horkou linku k jeho provozu.

Vlastní administrace SQL serveru je závislá na administrátorovi na vaší škole - není obsažena přímo v systému Bakaláři.

Data uložená na SQL serveru jsou natolik bezpečná, že pokud zapomenete či ztratíte administrátorská hesla jak k SQL serveru a také k počítači, tak data nikdo jiný nezachrání (ani autoři Bakalářů)! Proto je nutné uvědomit si odpovědnost lidí, kteří mají k systému administrátorská či jinak vysoká práva.

Převod dat je vratný proces, lze též provozovat například hlavní instalaci na SQL serveru a mít další instalaci na přenosném počítači s daty v DBF souborech.

Nezbytné kroky, které je nutné provést před zprovozněním systému Bakaláři na SQL serveru

Předpokladem je samozřejmě správně nainstalovaný systém Bakaláři pro SQL 05/06 a novější.

Dále je nutno nainstalovat SQL server, pokud ho již nemáte nainstalován k jiným účelům.
Systém Bakaláři spolupracuje s SQL servery Microsoft SQL server (MySQL server již není od verze 10/11 podporován).

Doporučovaná verze je minimálně MS SQL server 2016 nebo 2017, 2019, 2022. Plná verze je finančně náročná, existuje ale i odlehčená verze tohoto serveru, označována jako Microsoft SQL Server Express Edition, která je zcela zdarma, funkčně nijak dramaticky omezená. Testovány byly verze 2016, 2017, 2019, 2022, stažení lze provést ze stránek Microsoftu.

SQL server musí být nainstalován jako "case-insensitive", nerozlišující velká a malá písmena a "accent-sensitive" rozlišující diakritiku (doporučovaná tzv. collation je Czech_CI_AS). Toto jsou standardní volby v instalaci SQL serveru.

Po nainstalování MS SQL serveru je nutné kvůli bezpečnosti zvláště změnit heslo system administratora (účet "sa", popřípadě další účty, které vytvoříte).

Poznámka: Pokud zvolíte ODBC spojení (nedoporučujeme, používá se pouze ve výjimečných případech), k provozu je ještě nutno na všech stanicích, kde se bude pracovat se systémem Bakaláři, spustit lokální instalaci a zvláště vytvořit ODBC spojení pro SQL server (od verze 13/14 se ODBC spojení vytvoří automaticky při prvním přihlášení do evidenčního modulu), na kterém mají být data z Evidence uložena.

Není vhodné z důvodu rychlosti instalovat SQL server na doménový řadič, optimální je vyhrazený server.

Tip: pokud konfigurujete zálohování pomocí prostředků serveru pomocí programu DbaMgr2k, tak si nastavte raději tzv. inkrementální zálohy, které do jednoho souboru zapisují více záloh. K tomu je třeba ručně upravit u SQL skriptu vygenerovanému program parametr INIT na NOINIT.

Příklad: BACKUP DATABASE [Bakalari] TO DISK = N'D:\zaloha' WITH NOINIT , ...

Nyní je váš systém připraven na přechod na SQL server.

V programu Evidence je vhodné spustit Ošetření a náprava dat v nabídce Správce. Při něm by mělo dojít ke standardnímu vyplnění položky LOGIN u učitelů, kteří jsou ve stavu (dle položky UCI_LETOS). LOGIN (přihlašovací jméno na SQL server) lze nyní upravit u učitelů v jejich kartě, záložka Školní údaje.

Nyní již lze v Parametrech systému Bakaláři zvolit vpravo dole způsob uložení dat SQL server. Při převodu dat na SQL server se objeví jedna velmi důležitá volba: SQL server bude výhradně používán pro systém Bakaláři. Správce systému Bakaláři bude mít systémová práva (sysadmin) na SQL serveru.

Zaškrtnete-li tuto volbu, pak Správce systému Bakaláři bude mít roli SYSADMIN a tudiž bude mít k celému SQL serveru veškerá práva.

Nezaškrtnete-li tuto volbu, bude mít Správce systému Bakaláři práva pouze k databázi, v níž jsou data z Bakalářů. Důsledkem bude např. to, že v programu Bakaláři nemůže změnit hesla jiným vestavěným uživatelům SQL serveru, neboť se jedná o změnu hesla na SQL serveru a k ní nemá právo. Změnu hesla si může provést uživatel sám (pokud samozřejmě zná heslo dosud platné). Jinak heslo může změnit pouze správce SQL serveru a to přímo na SQL serveru (např. v SSMS - SQL Server Management Studio).