Charakteristika Evidence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Charakteristika Evidence

Program EVIDENCE plní tyto funkce:

Zápis osobních dat žáků i zaměstnanců.

Oboustranný přenos dat Evidence x Bakalář - přijímací zkoušky.

Napojení na modul Rozvrh - zobrazení rozvrhů žáků a zaměstnanců přímo z karty.

Napojení na modul Rozpis maturit.

Práce s daty absolventů včetně tisku opisů a duplikátů vysvědčení.

       Ochrana dat

Rychlé vyhledávání záznamů a aktualizace dat.

Práce s podmnožinou záznamů seřazenou a filtrovanou podle libovolných hledisek.

       Široké spektrum výstupů (na tiskárnu, obrazovku nebo do souboru)

 

       Klasifikace pololetní, čtvrtletní, průběžná

Využití dat v externích programech  (FoxPro, MS Word, Excel atd.). Doporučuje se pracovat s kopií

Podpora práce v síti i možnost současného zápisu dat na více samostatných počítačích.