Přehled sestav - kde najít sestavu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Přehled sestav - kde najít sestavu

V systému Bakaláři se nacházejí stovky připravených sestav. Potřebujeme-li realizovat nějaký výstup, může se stát, že hned nevíme, kde příslušnou sestavu nalézt.

Pro tento případ byl do nabídky Sestavy v modulu Evidence zařazen tzv. Informační seznam sestav.

U každé sestavy je uvedeno, v kterém modulu ji nalezneme (jsou zahrnuty pouze sestavy modulů Evidence - bez vysvědčení a Společné prostředí) a posloupnost nabídek, jak se k sestavě dostaneme. Dále je zde informace o datu poslední modifikace a datu posledního použití.

Při hledání určité sestavy využijeme kolonku Filtr - v názvu. Zkusme do této kolonky napsat např. postupně texty "zdrav", "pojišťovna", "zdravotní", "předměty", "předm", "přihl", "věk". Někdy je třeba zkoušet více variant (synonym). Vhodnější je zapisovat slovní základ nebo i kratší část slova, nikoli např. skloňované slovo.

Nenajdeme-li potřebnou sestavu, můžeme kontaktovat poradenskou službu.