Aplikace evidence plateb (školného)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Aplikace evidence plateb (školného)

Aplikace slouží pro evidenci školného na školách.

Po té, co v parametrech systému BAKALÁŘI zaškrtneme tlačítko Používat aplikaci pro evidenci školného a v záložce práva dle funkcí definujeme přístupová práva k aplikaci,  objeví se v kartě žáka a hlavním panelu nástrojů v modulu Evidence ikona .

Základním prvkem aplikace je číselník splátkových kalendářů.

Ke každému žákovi musíme přidělit pro školní rok splátkový kalendář, pakliže je to třeba, definujeme výjimky od kalendáře (např. žák nastoupil po začátku školního roku,  přerušil apod.) - viz. Přidělení splátkového kalendáře a čísla smlouvy a Platby z pohledu žáka.

Aplikace školné respektuje filtr a řazení nastavené v modulu Evidence.