Přidělení splátkového kalendáře a čísla smlouvy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Přidělení splátkového kalendáře a čísla smlouvy

V horní části dialogu můžeme vybrat školní rok.

V dolní části lze přidělit kalendář více žákům najednou, případně jej načíst z loňského roku.

 

Pakliže u konkrétního žáka zaškrtneme v pravé části tlačítko výjimky, můžeme pro určité měsíce  vyplnit odlišnou částku od kalendáře. Při nevyplněné kolonce platí částka z kalendáře, při vyplněné (např. "2500", ale i "0") platí tato hodnota. Výjimky využijeme zejména u žáků, kteří jsou žáky školy pouze část školního roku.