Splátkové kalendáře

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Splátkové kalendáře

Splátkovým kalendářem se rozumí roční rozpis plateb.

Ve vztahu plateb žáka a přiděleného kalendáře vystupují ještě parametry aplikace školné. Ty specifikují, do kdy má být platba uskutečněna a tedy určují, za jakých podmínek vzniká dluh.

Pakliže dojde ke změně výše školného, je třeba definovat nový splátkový kalendář, nelze řešit úpravou stávajícího, neboť by se projevilo zpětně.

Ve výsledku pak budeme mít např. kalendáře "měsíční do 2012/13","měsíční".