Parametry aplikace plateb

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Parametry aplikace plateb

Parametry v tomto dialogu specifikují,. do kdy má být platba uskutečněna a tedy určují, za jakých podmínek vzniká u žáka dluh.