Platby z pohledu žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Platby z pohledu žáka

V záložce přidělení splátkového kalendáře vybereme správný kalendář a vyplníme číslo smlouvy. Pakliže v pravé části zaškrtneme tlačítko výjimky, můžeme pro určité měsíce  vyplnit odlišnou částku od kalendáře. Při nevyplněné kolonce platí částka z kalendáře, při vyplněné (např. "2500", ale i "0") platí tato hodnota. Výjimky využijeme zejména u žáků, kteří jsou žáky školy pouze část školního roku.

Hromadné přidělení kalendáře lze provést v dialogu Přidělení splátkového kalendáře a čísla smlouvy, který se vyvolá z hlavní nabídky aplikace školné.

 

V záložce platby žáka můžeme vkládat, editovat a rušit záznamy jednotlivých plateb.

Pro vložení plateb u více žáků je vhodnější dialog Evidence plateb, který se vyvolá z hlavní nabídky aplikace školné.