Platební aktivita

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Platební aktivita

Předpis celkem

Obsahuje součet předepsaných splátek za dosavadní studium včetně celého aktuálního školního roku.

Platby celkem

Obsahuje součet všech plateb za celé studium..

Předpis ŠR

Předepsané platby pro celý aktuální školní rok.

Předpis k DD

Předepsané platby pro aktuální školní rok pouze k dnešnímu dni.

Platby k DD

Uskutečněné platby k dnešnímu dni započtené pro aktuální školní rok
(platby celkem-(předpis celkem-předpis ŠR))

Stav

Dluh či přeplatek k dnešnímu dni.
(platby celkem-předpis celkem)