Evidence plateb

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Aplikace evidence plateb (školného) >

Evidence plateb

V dialogu jsou zobrazeny platby všech žáků aktuálního souboru.

V dolní části dialogu lze nastavit filtr na datum uskutečnění platby.

V dialogu můžeme vkládat, editovat a rušit záznamy jednotlivých plateb.

Alternativně můžeme s platbami pracovat v dialogu vyvolaném z karty žáka Platby z pohledu žáka.

Import plateb z CSV

Formát CSV souboru, které poskytují banky, není předepsán. Vyskytnou-li se proto problémy s importem, je třeba příslušný CSV nejprve podrobit běžné kontrole, zda obsahuje potřebné údaje, případně konzultovat na poradenstvi@bakalari.cz.

Přiřazení platby ke konkrétnímu žákovi probíhá na základě čísla smlouvy. Toto číslo musí být tedy v CSV uvedeno (zpravidla jako variabilní symbol). Importované záznamy jsou následně v dialogu zvýrazněny tučně.