Použití v počítačové síti

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace >

Použití v počítačové síti

viz také

Systém BAKALÁŘI lze plně využít ve všech dostupných sítích a souborových serverech, jako Windows, Linux.

V evidenčních modulech může současně pracovat v systému jakýkoli počet uživatelů s možností měnit data. Při běžné práci nedochází k uzamykání záznamů, může tedy např. v jednom okamžiku zapisovat známky jednomu žákovi více učitelů. K uzamčení souborů dochází zejména v činnostech v nabídce Správce.

Aby systém mohl současně běžet na více počítačích, je třeba síť správně nakonfigurovat:

Resource soubory FoxUser*.* nastavíme práva na ReadOnly (pouze pro čtení), např. příkazy Attrib +R FoxUser*.* a Attrib +R APP32\FoxUser*.* (pokud proběhne korektně instalace a je zaškrtnuto sítová instalace, bude toto nastavení provedeno automaticky).

Přesměrování dočasných (TMP) souborů.
Doporučujeme přesměrovat TMP soubory na lokální disk: do souboru CONFIG.FPW (adresář \Evid\App32) umístíme řádek TMPFILES=C:\TEMP\ a do souboru Bakalari.INI (stand. adresář \Evid\) řádek TMPFILES=C:\TEMP\. Nebo můžeme namapovat nějaký síťový adresář např. pod písmenem "M", definovat sem všem uživatelům veškerá práva a uvést v uvedených souborech odkaz TMPFILES=M:. Pokud nezadáme cestu k dočasnému souboru (TMPFILES=), pak se tyto soubory budou ukládat do adresáře \Evid\Kos. Při zadání TMPFILES=%TEMP%, pro dočasné soubory se použije hodnota systémové proměnné TEMP (jinou systémovou proměnnou nelze použít).
Důležitá poznámka:
K adresáři pro umístění TMP souborů musí mít uživatelé veškerá práva, musí být pro všechny uživatele shodný a dlouhodobě neměnný. V hromadné korespondenci (důtky, pochvaly atd. ) totiž dochází k propojení textového a datového souboru (ten je právě generován v adresáři pro TMP soubory) - cesta k datovému souboru je fyzicky uložena v textovém souboru (např. DOC).

Definujeme práva uživatelů.
Doporučena jsou plná práva k adresáři Bakalari se současným nastavením pravidelného zálohování.

Pokud chceme, můžeme práva zpřísnit pro skupinu "učitelé":

Adresář EVID: veškerá práva do koše - adresář \EVID\KOS. Obsah tohoto adresáře občas vymažeme. Veškerá data evidenčních modulů jsou uložena v adresáři \EVID\DATA (Evidence, Společné prostředí) a EVID\S1 (modul Bakalář).  K ostatním adresářům v EVID postačuje tedy pouze právo READ, avšak nic nezkazíte právy většími. V adresáři DATA a S1 můžeme přidělovat práva individuálně. Než však začneme s touto prací, je třeba se zamyslet nad tím, zda to má smysl. K nejdůležitějším datům (v souboru ZACI.*) musejí mít všichni učitelé, kteří budou psát známky či měnit osobní data, přístup WRITE. A o většinu ostatních souborů moc nejde, lze je načíst v případě potřeby ze zálohy či z instalace. Bližší popis adresářů a souborů si zobrazíme, pokud v Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nástroje a Datový slovník.

Adresáře TOOLS a WEB: žádná práva.

Adresáře ROZVRH, MATURITY, TEMAPLAN: právo READ a WRITE pokud mají uživatelé možnost ukládat data, jinak žádná práva.

Skupina "bakalariAdmin" plná práva  k adresáři Bakalari.

 

Viz také

Nastavení cest pro komunikaci jednotlivých modulů

Instalace na lokální stanici