Instalace na síťovou stanici

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace >

Instalace na síťovou stanici

viz také

Na CD Bakaláři se nachází instalační program pro lokální stanici (adresář \INSTALL\WINLOCAL). Tento program vyhledá plnou instalaci na serveru, zaregistruje potřebné knihovny a dle přání uživatele vytvoří ikony pro spouštění modulů systému Bakaláři na ploše a v nabídce Start. Liší-li se pojmenování disku s programem v závislosti na počítači (např. server C:\Bakalari, stanice s namapovaným diskem H:\Bakalari), vytvoří instalační program kopii souboru Baka32.ini s pozměněným názvem a označením cest uvnitř (např. Baka32h.ini).

 

       Instalace v OS Windows 8.1 s nutností restartu počítače

 

       Instalace v OS Windows 10, 8.1 bez nutnosti restartu počítače

 

Po vložení instalačního CD by se mělo zobrazit níže uvedené okno. Pokud tomu tak nebude, tak z kořenového adresáře CD mechaniky spusťte soubor setup.exe nebo bakalari.exe.

Instalace verze XY/XZ kompletní instalační program

použijte k nové instalaci nebo k instalaci update

Instalace na síťovou stanici  

použijte k registraci podpůrných knihoven a vytvoření ikon na klientských počítačích

V další části textu bude popisována instalace na síťovou stanici (klientský počítač).

Instalace na síťovou stanici

Po této volbě vybereme disk, na kterém je nainstalován program Bakaláři.

V dalším dialogu vybereme cestu k programu Bakaláři.

Vybereme, kam se mají zástupci uložit (do nabídky Start, na Pracovní plochu), případně jen pro aktuálně přihlášeného uživatele nebo pro všechny uživatele.

 

       Windows 8.1

Dále jsme upozorněni na nutnost registrace podpůrných knihoven a podmínky pro možnost jejich registrace

 

       Instalace v OS Windows 8.1 s nutností restartu počítače - dokončení

 

Přímou (ruční) registraci knihoven lze také provést pomocí modulu Nástroje.

 

V případě problémů kontaktujte poradenskou linku.

Viz také

Nastavení cest pro komunikaci jednotlivých modulů

Registrace knihoven