Instalace Upgrade, nová instalace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace >

Instalace Upgrade, nová instalace

viz také

Instalace UPGRADE (přechod ze starší verze na novou) se provádí stejným způsobem jako instalace nově zakoupeného programu.

!! Nepodceňujte nebezpečí ztráty dat při instalaci !!

Instalační program konvertuje řadu souborů do jiného formátu. Přestože byla instalace systému dostatečně odzkoušena na nejrůznějších typech škol, nelze vyloučit chyby způsobené instalačním programem. Zejména je to pravděpodobnější při přechodu z verzí starších.

Nastane-li při instalaci havárie, bude třeba obnovit kompletně starou verzi a provést instalaci znovu. Zálohujte proto před instalací celý adresář s programy včetně všech podadresářů do pomocného adresáře na pevném disku. Nezapomeňte zálohovat také data (pomocí modulu Archivace nebo zálohováním SQL serveru). Připomínáme, že tato záloha slouží pouze pro případ, kdyby se při instalaci vyskytly problémy a bylo nutno nahrát zpět starou verzi. V žádném případě nelze jakákoli data ze zálohy přehrávat do nainstalované nové verze. V nové verzi programu je totiž jiná struktura mnohých souborů. Instalační program převádí data ze staré verze do tvaru nutného pro verzi novou.

Volte tedy pro instalaci nové verze vždy ten adresář, ve kterém máte obsažena ostrá data.

Kompletní zálohu staré verze nemažte ihned. Doporučujeme ji ponechat alespoň půl roku (po zpracování pololetní klasifikace a vypsání vysvědčení).

 

       Update sestav

 

       Nová vysvědčení

 

       Obecné pokyny před instalací

 

Od verze 2020 je upgrade možný pouze při uložení dat na SQL serveru.

Nejdůležitější kroky a možnosti instalačního programu.

 

       Instalace z Portálu systému Bakaláři

 

       Data DBF

 

Zvolíme, zda se má před instalací spustit archivace dat (doporučeno), případně zda se má zazálohovat i obsah adresářů se stávající instalací. Můžeme Pokračovat v instalaci.

Je provedena kontrola, zda jsou splněny všechny podmínky instalace

Pokud jsme zvolili zálohu adresářů se stávající instalací, jsme informováni o jejím provedení. Záloha se provede do adresáře \installation

jsme vyzváni k souhlasu s licenční smlouvou

Jsou staženy jednotlivé části programu a uloženy do adresáře \installation

Jsou otestována práva zápisu k souborům s instalací systému Bakaláři. Pokud kontrola neproběhne v pořádku, zkontrolujeme práva, případně použijeme radu ze Znalostní databáze.

Nyní proběhne samotná instalace upgrade

Pokud jsme zvolili kompletní archivaci dat, je nyní provedena a záloha je uložena do adresáře \zaloha. Po kontrole dat a instalace případných aktualizací můžeme Dokončit instalaci.

 

V případě problémů kontaktujte poradenskou linku.

Viz také

Nastavení cest pro komunikaci jednotlivých modulů

Instalace na lokální stanici