Instalace Upgrade, nová instalace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace >

Instalace Upgrade, nová instalace

viz také

Instalace UPGRADE (přechod ze starší verze na novou) se provádí stejným způsobem jako instalace nově zakoupeného programu.

!! Nepodceňujte nebezpečí ztráty dat při instalaci !!

Instalační program konvertuje řadu souborů do jiného formátu. Přestože byla instalace systému dostatečně odzkoušena na nejrůznějších typech škol, nelze vyloučit chyby způsobené instalačním programem. Zejména je to pravděpodobnější při přechodu z verzí starších.

Nastane-li při instalaci havárie, bude třeba obnovit kompletně starou verzi a provést instalaci znovu. Zálohujte proto před instalací celý adresář s programy včetně všech podadresářů do pomocného adresáře na pevném disku.  Máte-li uložena data na SQL serveru, nezapomeňte zálohovat také tato data (pomocí modulu Archivace nebo zálohováním SQL serveru). Připomínáme, že tato záloha slouží pouze pro případ, kdyby se při instalaci vyskytly problémy a bylo nutno nahrát zpět starou verzi. V žádném případě nelze jakákoli data ze zálohy přehrávat do nainstalované nové verze. V nové verzi programu je totiž jiná struktura mnohých souborů. Instalační program převádí data ze staré verze do tvaru nutného pro verzi novou.

Volte tedy pro instalaci nové verze vždy ten adresář, ve kterém máte obsažena ostrá data.

Kompletní zálohu staré verze nemažte ihned. Doporučujeme ji ponechat alespoň půl roku (po zpracování pololetní klasifikace a vypsání vysvědčení).

 

       Update sestav

 

       Nová vysvědčení

 

       Obecné pokyny před instalací

 

Nejdůležitější kroky a možnosti instalačního programu.

Po vložení instalačního CD by se mělo zobrazit níže uvedené okno. Pokud tomu tak nebude, tak z kořenového adresáře CD mechaniky spusťte soubor setup.exe nebo bakalari.exe.

 

Instalace verze XY/XZ kompletní instalační program

použijte k nové instalaci nebo k instalaci update

Instalace na síťovou stanici  

použijte k registraci podpůrných knihoven a vytvoření ikon na klientských počítačích

V další části textu bude popisována instalace update

Instalace verze XY/XZ kompletní instalační program

Po této volbě se zobrazí licenční ujednání a po přečtení a souhlasu pokračujte dále.

V dále zobrazeném dialogu je třeba zadat cestu k licenčnímu souboru, případně lze nechat programem vyhledat.

Pokud cestu zadáváte a Bakaláři jsou instalování např. v M:\BAKALARI, tak stačí vybrat tento adresář, instalační program si licenční soubor vyhledá (není tedy třeba zadávat plnou cestu M:\BAKALARI\EVID\DATA\DBF).

V dalším dialogu se z licenčního souboru automaticky předvolí verze, která se má nainstalovat.

Pro úspěšnou instalaci nové verze je potřeba zakázat vstup ostatním uživatelům.

Dále je nabídnuta možnost vyzálohování Bakalářů pro případ neúspěšné instalace. Pokud jste si jisti, že jste si zálohu provedli sami, lze tento krok přeskočit.

Pokud jste již dříve používali Webovou aplikaci, dojde k zálohování adresářů této verze.

V závěrečném shrnutí je třeba provést kontrolu cest instalace.

Nyní již probíhá vlastní nakopírování programů.

Po nakopírování si můžete zvolit vytvoření zástupce spouštěcího portálu Bakaláři.

Instalace pokračuje případným stažením aktualizací a úpravou tabulek.

Pokud máte data na SQL serveru, jste v závislosti na předchozí verzi a aktualizaci případně vyzváni k přihlášení do Bakalářů.

V zobrazených parametrech Evidenční části a Společného prostředí si můžete změnit např. umístění dočasných souborů, nastavit instalaci či smazání konkrétních sestav, případně nainstalovat demo programy.

V další části instalace si můžete volitelně přidat položky, které chcete u žáků a učitelů evidovat.

Instalace pokračuje dalšími úpravami.

Nyní si můžete stáhnout licenční klíč.

Pokud necháme licenční klíč stáhnou, jsme informováni o jeho aktivaci.

Instalace je dokončena.

V případě problémů kontaktujte poradenskou linku.

Viz také

Nastavení cest pro komunikaci jednotlivých modulů

Instalace na lokální stanici