Chyba webové aplikace po instalaci

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace > Instalace Upgrade, nová instalace >

Chyba webové aplikace po instalaci

Webová aplikace se nenačte

Při pokusu o zobrazení stránky s Webovou aplikací se zobrazí chyba serveru, např.:

 

Náprava:

Webová aplikace je špatně nainstalována - pusťte instalaci znovu, zkontrolujte cestu k instalaci Webové aplikace

 

Webová aplikace se načte, chyba načítání dat

Stránka webové aplikace se načte, zobrazí se chyba v načítání dat z Bakalářů

Po najetí kurzoru myši na chybový text se zobrazí např. chyba:

The SELECT permission was denied on the object ‚bkparam’, database ‘bakalari’, schema ‘dbo’.

 

Náprava:

Zkontrolujeme Parametry webové aplikace

Pokud se na záložce Základní parametry zobrazí červený varovný text

pravděpodobně je špatně zadána cesta k adresáři s aplikací.
Pomocí Portálu pomocí tlačítka Nástroje vyvoláme nabídku, kde vybereme Cesty k modulům a zjistíme cestu k Webové aplikaci

Tuto cestu s přidáním adresáře bakaweb zadáme v modulu Evidence, nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB], klíč wwwbakaweb=  ( v našem příkladě wwwbakaweb=c:\bakalari\web\bakaweb)
Po nastavení správné cesty znovu zkontrolujeme Parametry webové aplikace a pokračujeme popisem níže

Zkontrolujeme hodnoty na záložka Základní parametry - při uložení dat v DBF souborech cestu k adresáři Evidence, u dat na SQL název SQL serveru a název databáze

Dále v Parametrech systému na záložce Základní stiskneme tlačítko Aktualizovat na SQL serveru loginy