Registrace knihoven

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace > Instalace na síťovou stanici >

Registrace knihoven

Nejjednodušší registraci podpůrných knihoven provedeme pomocí instalace na síťovou stanici.

Další možnost je pomocí modulu Nástroje (v Portále ikona , nabídka Nástroje, případně program \evid\APP32\do_appw.exe), kde z nabídky zvolíme Zaregistrování knihoven (DLL,OCX) do Windows. Modul Nástroje musíme spustit jako správce:

Pokud neregistrujeme knihovny z namapovaného disku (tedy registrujeme z lokálního disku nebo přes UNC cestu), pak stačí z nabídky otevřené pomocí pravého tlačítka myši vybrat Spustit jako správce.

Jinak otevřeme Příkazový řádek jako správce, pomocí příkazu net use namapujeme síťovou jednotku s umístěním programu Bakaláři, z tohoto Příkazového řádku spustíme program \evid\APP32\do_appw.exe s případnou cestou k INI souboru.

 

Příklad:

program Bakaláři je nainstalován na serveru \\W2012\programy\bakalari. Adresář \\W2012\programy je namapován jako disk H:, INI soubor s cestami pro spouštění je baka32h.ini.

 

spustíme Příkazový řádek jako správce

v Příkazovém řádku namapujeme síťovou disk jednotku s instalací Bakalářů pomocí příkazu net use, protože nyní při spuštění jako správce nejsou síťové jednotky namapovány

net use h: \\W2012\programy

z tohoto Příkazového řádku spustíme program do_appw.exe

h:

cd \bakalari\evid\app32

do_appw.exe h:\bakalari\baka32h.ini  

z nabidky vybereme Zaregistrování knihoven (DLL, OCX) do Windows