Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - celá třída

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - celá třída

Zpravidla třídní učitel může zapisovat kompletní klasifikaci žáků své třídy (dle nastavení práv v Parametrech systému). V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis pololetní klasifikace - celá třída.

 

 

Pokud jsme třídní ve více třídách, vybereme třídu, kde chceme známky zapisovat.

Zapíšeme známky příslušnému žákovi.  Pokud se známka liší od známky vypočtené z průběžné klasifikace, je podbarvena červeně.

Stejné hodnocení všem žákům můžeme zapsat výběrem známky v dolní části okna.

Známku můžeme také pomocí tlačítka  vyplnit dle váženého průměru z průběžné klasifikace.

Tlačítkem Obnovit původní známky.

Tlačítkem můžeme známku vymazat.

Po uložení se na dalšího žáka přesuneme pomocí šipek  vedle tlačítka Uložit. Případně tlačítkem můžeme uložit známky rovnou při přechodu na nového žáka.

 

Pokud je v Parametrech systému Bakaláři povoleno slovní hodnocení v jednotlivých předmětech, pak v horní části můžeme zvolit jeho zadávání .

Pokud používáme celkové slovní, jako zápis umožníme tlačítkem .

Celkové hodnocení prospěchu můžeme zapsat po stisku tlačítka .