Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - celá třída

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - celá třída

Třídní učitel může zapisovat kompletní klasifikaci žáků své třídy včetně zameškaných hodin a data vydání vysvědčení. V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis průběžné klasifikace - celá třída. Vybereme třídu, kde chceme známky zapisovat a zvolíme řazení žáků.

 

       Pokračovat v zápisu známek

 

       Zápis celkového slovního hodnocení