Zápis dat vysvědčení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Učitelé >

Zápis dat vysvědčení

Zpravidla třídní učitel může zapisovat datum vydání vysvědčení a pololetní absenci žáků své třídy (dle nastavení práv v Parametrech systému).

V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis dat vysvědčení. Po výběru třídy můžeme jednotlivým žákům zadat datum vydání vysvědčení, počet omluvených a neomluvených hodin. Datum vydání vysvědčení můžeme také zadat hromadně všem žákům pomocí tlačítka ve spodní části okna , případně můžeme datum všem vymazat .