Pravidelné platby

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Pravidelné platby

V nabídce Platby, Pravidelné platby můžeme zadávat jednotlivé předpisy pravidelných plateb dle nastavených typů.

 

 

       Nový předpis, úprava předpisu, smazání předpisu

 

       Výběr žáků pro předpis - Editace žáků

 

       Přehled žáků předpisu - platby, splátkový kalendář