Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace NEXT > Platby >

Nastavení

Uživatel s právy ředitelství může vstoupit do Administrace plateb v nabídce Platby, Nastavení.

 

Nejprve na záložce Nastavení parametrů určíme Pravidla pro generování variabilního symbolu:

Pořadové číslo - zadáme Začátek číslování, program žákům jedinečné číslo

Základ rodného čísla - žákům jsou přidělena čísla tak, že jejich rodné číslo je vyděleno jedenácti

Rodné číslo - žákům je přiděleno jejich rodné číslo

 

Na záložce Přidání žáka do platebního modulu vybereme žáky, kteří budou zařazení do platebního modulu a následně jim bude vygenerován variabilní symbol.

Žáky můžeme vybírat jednotlivě nebo dle tříd a po výběru je přesuneme do pravého panelu pomocí tlačítka .  Všechny žáky přesuneme pomocí . Podobným způsobem můžeme žáky z pravého panelu vyřadit. Po výběru žáků použijeme tlačítko Přidat. Žákům je dle nastavení vygenerován variabilní symbol a jsou zařazeni do Platebního modulu. O počtu vytvořených účtů, případně o chybách jsme následně informováni.

 

Na záložce Třídní fond zadáme Specifický symbol pro platby Třídního fondu.

Vybereme, zda tuto část Platebního modulu chceme používat - Je aktivní, zda bude Třídní fond viditelný pro rodiče, případně zda jim chceme Zobrazit detaily o platbách.

 

Na záložce Pravidelné platby zadáme používané Typy pravidelných plateb.

I zde nastavíme, zda mají být Pravidelné platby viditelné pro rodiče, případně zda si jim přejeme na úvodní straně Zobrazit jako aktualitu informaci o případném dluhu.