Třídní fond

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Třídní fond

V nabídce Platby, Třídní fond uživatel s právy ředitelství vidí přehled tříd a jejich platební bilanci. Třídní učitel ve více třídách vidí přehled svých tříd.

Najetím myši na řádek třídy a stisknutím tlačítka si zobrazíme podrobnosti a můžeme zadávat platby.

Učiteli, který je třídní pouze v jedné třídě, se po výběru Platby, Třídní fond rovnou zobrazí tyto podrobnosti.

Můžeme si zobrazit jednotlivé pohyby v Třídním fondu dle dokladů, najetím na doklad můžeme pomocí tlačítka doklad upravit,

nebo si zobrazit, kterých žáků se doklad týká.

 

Nebo se můžeme podívat na zůstatky u jednotlivých žáků třídy.

Do třídního fondu můžeme Vložit peníze a Zapsat platbu dvěma způsoby.

V obou případech nejprve vybereme žáky. Předvybrány máme žáky příslušné třídy. Žáky můžeme vybírat jednotlivě, dle tříd nebo dle úvazku a po výběru je přesuneme do pravého panelu pomocí tlačítka .  Všechny žáky přesuneme pomocí . Podobným způsobem můžeme žáky z pravého panelu vyřadit.

Pokud každý vybraný žák například vložil stejnou částku, zvolíme možnost Vlastní, zapíšeme částku a tlačítkem ji přesuneme všem vybraným žákům.

Pokud potřebujeme určitý obnos rozdělit mezi vybrané žáky, zvolíme možnost Rozdělit a zapíšeme částku.

Nezapomeneme vklad (platbu) zapsat.

Již zapsaný vklad můžeme Vymazat.

Pokud je již doklad správně vyplněn, můžeme ho Předat účetnímu k zaúčtování. Po zaúčtování již doklad nebudeme moci upravovat a mazat.

 

K dispozici máme tiskové sestavy, jejich seznam si zobrazíme pomocí ikony tiskárny v pravém horním rohu.