Třídní fond absolventů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Třídní fond absolventů

V nabídce Platby, Třídní fond absolventů můžeme v případě potřeby vyhledat platby žáků, kteří již byli převedeni do absolventů. Žáky vyhledáváme dle identifikačního čísla žáka. Pomocí tlačítka si zobrazíme jednotlivé platby konkrétního žáka.