Zpracování výpisů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Zpracování výpisů

V nabídce Platby, Zpracování výpisů můžeme prohlížet a provádět Import výpisů z banky.

Vybereme typ importovaného souboru (Gpc, kpc nebo Csv, v případě Csv souboru vybereme i banku), najdeme soubor a dáme Načíst soubor

Jsme informováni o výsledku importu.

 

Pokud je dle čísla účtu a specifického symbolu nalezen typ platby a dle variabilního symbolu žák, automaticky se vytvoří platba, kterou můžeme pomocí upravit. Jinak musíme platbu vytvořit .

 

Můžeme také provést úpravy v Pravidelných platbách, například zneaktivníme duplicitní platbu, přiřadíme žákům pravidelnou platbu. Pak použijeme tlačítko Znovu spárovat, zadáme datum, od kterého a do kterého se mají platby procházet

 

Program projde jednotlivé nespárované záznamy a pokud to je možné, platbu vytvoří.

 

       CSV Česká spořitelna