Nezaúčtované doklady

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Nezaúčtované doklady

V nabídce Platby, Nezaúčtované doklady vidíme seznam všech dokladů, které již byly předány účetnímu, ale ten je zatím nezpracoval (nezaúčtoval) - tedy k nim neuvedl číslo účetního dokladu.

Doklad otevřeme klikem na řádek dokladu, zadáme číslo účetního dokladu a uložíme.

 

Zrušením filtru u sloupce Stav si můžeme zobrazit všechny doklady - zaúčtované, otevřené i k zaúčtování