Nová platba

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Platby >

Nová platba

Platební doklady můžeme také vkládat ručně v nabídce Platby, Novou platbu.

Vybereme typ platby - Třídní fond nebo některou  definovanou Pravidelnou platbu.

Zadáme popis a datum, předvyplněno je aktuální datum.

Vybereme žáky. Žáky můžeme vybírat jednotlivě, dle tříd nebo dle úvazku. Výběr jednotlivých žáků můžeme zrychlit zápisem části jména, příjmení, třídy do pole pro hledání.

Vybrané žáky či třídy pomocí šipky přesuneme do pravého panelu. Všechny zobrazené žáky či třídy přesuneme do pravého panelu pomocí dvojté šipky . Obdobným způsobem můžeme žáky z pravého panelu odebrat.

Pokud každý vybraný žák například vložil stejnou částku, zvolíme možnost Vlastní, zapíšeme částku a tlačítkem ji přesuneme všem vybraným žákům.

Pokud potřebujeme určitý obnos rozdělit mezi vybrané žáky, zvolíme možnost Rozdělit a zapíšeme částku.

I v této fázi můžeme žáky do platby přidávat a odebírat, částka se automaticky  přepočítá.

Pokud je již doklad správně vyplněn, můžeme ho Předat účetnímu k zaúčtování. Po zaúčtování již doklad nebudeme moci upravovat a mazat.

Na závěr nezapomeneme platbu zapsat.

Doklad si můžeme prohlédnout Přehled dokladů, kam jsme po uložení automaticky přesunuti.