Nová platba

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace NEXT > Platby >

Nová platba

Připravuje se

 

 

Vybereme Typ platby - třídní fond, některá z pravidelných plateb... Zadáme Popis a Datum (předvyplněno je aktuální datum).

Vybereme žáky. Žáky můžeme vybírat jednotlivě, dle tříd nebo dle úvazku a po výběru je přesuneme do pravého panelu pomocí tlačítka .  Všechny žáky přesuneme pomocí . Podobným způsobem můžeme žáky z pravého panelu vyřadit.

Pokud každý vybraný žák například vložil stejnou částku, zvolíme možnost Vlastní, zapíšeme částku a tlačítkem ji přesuneme všem vybraným žákům.

 

Pokud potřebujeme určitý obnos rozdělit mezi vybrané žáky, zvolíme možnost Rozdělit a zapíšeme částku.

 

Nezapomeneme platbu zapsat.

Již zapsaný vklad můžeme Vymazat.

Pokud je již doklad správně vyplněn, můžeme ho Předat účetnímu k zaúčtování. Po té již doklad nebudeme moci upravovat a mazat.